הסדרת נחל בית ליד – תכנית מס' 8-14224

08/02/2022

הודעה על הנחת תכנית הסדרת נחל בית ליד מס' 8-14224

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח – 1957

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957[1], כי במשרדי רשות הניקוז שרון (להלן-רשות הניקוז) הונחה תכנית הניקוז "הסדרת נחל בית ליד מס' 8-14224" (להלן – התכנית) והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז. כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית חינם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז, תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: ת.ד. 574, כפר ויתקין 40200

עודד פורר

שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

מסמכי התכנית:

הודעה על הנחת תכנית נחל בית ליד

נחל בית ליד – פרוטוקול שיפוט הנדסי

נחל בית ליד – הוראות התכנית

נחל בית ליד – גיליון מצב מוצע

נחל בית ליד – גיליון מצב מאושר

נחל בית ליד – גיליון תכנית נופית

נחל בית ליד – התייחסות אקולוגית

נחל בית ליד – פרשה טכנית

נחל בית ליד – קו כחול

 

 

[1] ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

 

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן