הנחת תכנית מפעל ניקוז נחל נרבתא קטע מצר 8-13059

01/01/2024

פורסם בתאריך 13/12/23

הודעה על הנחת תוכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח 1957,
כ י במשרדי רשות הניקוז שרון (להלן – רשות הניקוז) הונחה תוכנית הניקוז "נחל נרבתא קטע מצר ( "8-13059 להלן – התוכנית)
והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית חינם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
ובאתר האינטרנט של רשות הניקוז www.rnsharon.org.il
התנגדות לתוכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.
מען רשות הניקוז: רח' המחלבה, כפר ויתקין

בכבוד רב, גלית שאול
יו"ר רשות ניקוז ונחלים שרון.

נספחי התכנית:

ילקוט הפרסומים

מצב קיים נחל נרבתה מצר

הוראות תכנית למפעל ניקוז

פרוטוקול שיפוט מקצועי נחל מצר

נחל נרבתה מקטע מצר נספח סטוטורי

נחל נרבתה מקטע מצר פרשה טכנית אחודה

נחל מצר וויסות והסדרה נספח אקולוגי

נספח נופי נחל מצר ונחל כפין

נחל כפין

מייסר

חריש

ויסות והסדרה נחל נרבתא מקטע מצר

 

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן