פרסום תכנית מפעל ניקוז מס. 8-12875, להסדרת נחל חדרה- קטע שבין גדר ההפרדה לכביש 6

07/01/2021

רשות ניקוז ונחלים שרון מקדמת תכנית מפעל ניקוז, על פי חוק הניקוז להסדרת נחל חדרה בקטע שבין גדר ההפרדה לכביש 6 שמספרה 8-12875.

התנגדויות במידה וקיימות, יש להגיש לרשות ניקוז ונחלים שרון במהלך חודש עד ה-7/2/2021.

מצורפת הודעת הפרסום ברשומות וקבצי התכנית:

הודעה על הנחת התכנית

הוראות התכנית

פרשה טכנית

תשריט תכנית מס. 8-12875

נספח סטטוטורי

נספח נופי

 

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן