הודעה על הנחת תוכנית  נחל רשפון 8-14442

28/05/2023

הודעה על הנחת תוכנית נחל רשפון 8-14442

פורסם 28 מאי 23

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח1957 , (להלן: החוק)
כי במשרדי רשות ניקוז ונחלים שרון (להלן – רשות הניקוז)
הונחה תוכנית "נחל רשפון 8-14442 " (להלן – התוכנית) והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז;
כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית חינם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של רשות הניקוז.
התנגדות לתוכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

קבצים מצורפים לפתיחה:

תכנית פרסום נחל רשפון – הוראות התוכנית

נספח נופי מפעל ניקוז רשפון

גיליון מצב מאושר

מצב מוצע

דרור אפשטין
מהנדס ואקולוג
רשות ניקוז ונחלים שרון
משרד: 09-8665062
נייד: 052-6610676

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן