הודעה על הנחת תוכנית הניקוז "נחל עירון – מקטע עין שמר" 8-13057

01/01/2024

פורסם בתאריך 11/12/23

הודעה על הנחת תוכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח 1957,
כי במשרדי רשות הניקוז שרון (להלן – רשות הניקוז) הונחה תוכנית הניקוז "נחל עירון – מקטע עין שמר ( "8-13057 להלן – התוכנית)
והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית חינם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
וכאן – באתר האינטרנט של רשות הניקוז www.rnsharon.org.il
התנגדות לתוכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.
כתובת רשות הניקוז: רח' המחלבה, כפר ויתקין

בכבוד רב,
גלית שאול
יור רשות ניקוז ונחלים שרון.

לחץ לפתיחת הוראות התכנית

לחץ לפתיחת תכנית הניקוז מצב קיים

לחץ לפתיחת תכנית הניקוז מצב מוצע

נספחים:

לחץ לפתיחת תכנית פיתוח

לחץ לפתיחת נספח תכנון עקרוני אקו הדרולוגי

לחץ לפתיחת נספח אקולוגי

לחץ לפתיחת נספח שיקום

לחץ לפתיחת פרשה טכנית

לחץ לפתיחת נספח חתכים 1

לחץ לפתיחת נספח חתכים 2

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן