סקרי רגישות סביבתית

בעמוד זה תוכלו ללמוד על סקרי רגישות סביבתית באגני הניקוז שבאחריות רשות ניקוז ונחלים שרון.

סקר רגישות אקולוגית נחל פולג

מאת – זאב קולר
חשיבות הניהול האקולוגי של הנחל כמשאב טבע מוצגת בעבודה זו, להצגת חלופה לטפול ותחזוקה של נחל פולג, אשר תתחשב בהיבטים אקולוגיים של תפקוד הנחל כבית גידול לח וכמסדרון אקולוגי . לעידוד המערכות הטבעיות בתוך הנחל ובסביבתו ולעצירת סחף קרקע ואובדן קרקעות חקלאיות באגן.

סקר רגישות אקולוגית נחל חדרה

מאת – זאב קולר
סקר המתייחס לנחל חדרה כחלק ממהלך ארצי להגדרת רגישותם של נחלים להסדרה ולתחזוקה של מערכות נחלים, תוך התחשבות בתפקידם של הנחלים כמשארי טבע, בתי גידול לחים ומסדרונות אקולוגיים.מטרת הסקר להבליט את חשיבות הניהול האקולוגי של הנחל כמשאב טבע.

סקר רגישות נחל אלכסנדר

מאת - זאב קולר
מחקר זה מתייחס לנחל אלכסנדר, כחלק ממהלך ארצי להגדרת רגישותם של נחלים להסדרה ולתחזוקה של מערכות נחלים תוך התחשבות בתפקידם של הנחלים כמשארי טבע, בתי גידול לחים ומסדרונות אקולוגיים . מטרת המחקר להציג חלופה לטפול ותחזוקה של נחל אלכסנדר, שתתחשב בהיבטים אקולוגיים של תפקוד הנחל כבית גידול לח וכמסדרון אקולוגי, לעידוד המערכות הטבעיות בתוך הנחל ובסביבתו

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן