הודעה על תכנית ניקוז "נחל חדרה קטע חביבה-עירון" מס. 8-11434

17/03/2021

הודעה על הנחת תכנית

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח – 1957

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957, כי במשרדי רשות ניקוז ונחלים שרון (להלן-רשות הניקוז) הונחה תכנית ניקוז "נחל חדרה קטע חביבה-עירון" מספר 8-11434 (להלן-התכנית) והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז. כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית חינם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז, תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז:  ת.ד. 574 כפר ויתקין – 402000

נספחים:

הוראות

פרשה טכנית

תשריט

נספח נופי

 

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן