חוקים

בדף זה תוכלו למצוא מידע שימושי לצורכי תכנון באגני הניקוז של הרשות.

רשות הניקוז הינה גוף סטטוטורי עצמאי, הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי”ח 1957. עד שנת 1996 פעלו 26 רשויות ניקוז בכיסוי של 40% משטח המדינה. בשנת 96’ בוצע ארגון מחדש של רשויות הניקוז, והחל מ- 1.1.1997 פועלות 11 רשויות ניקוז בפריסה ארצית מלאה.

חוק רשויות הנחלים וצו רשויות הנחלים

בנוסף לסמכויות רשות הניקוז הקיימות מתוקף חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות, הואצלו לרשות הניקוז סמכויות נוספות מתוקף חוק המים (נציב המים) וחוק רשויות הנחלים (המשרד לאיכות הסביבה)
א. סמכויות בתחום שמירה על איכות המים והוצאת מזהמים מנחלים.
ב. סמכויות בתחום “שמירת מתנות טבע” ופיתוח סביבת הנחל.

ביולי 2010 רשות הניקוז שרון קיבלה בצו מעיינות ונחלים סמכויות של רשות נחל.
סמכויות אלו כוללות:

  1. קביעת תוואי לנחל, באישור השר להגנת הסביבה ומנהל רשות המים.
  2. שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיין, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה.

עוד חוקים ותקנות

תמ"א 1

תמ"א אחת היא תכנית מתאר ארצית מקיפה, המלכדת לקודקס אחד תכניות מתאר ארציות
לתשתיות ולשטחים פתוחים, ומתווה בכך את קווי המתאר הראשיים המשרטטים את דמותה
הפיסית של הארץ.

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן