שאלון למועמד/ת לתפקיד מנהל/ת כללי/ת לרשות ניקוז ונחלים שרון

19/06/2024

שאלון למועמד/ת לתפקיד מנהל/ת כללי/ת לרשות ניקוז ונחלים שרון

לחץ כאן לשאלון למועמד/ת לתפקיד מנהל/ת כללי/ת לרשות ניקוז ונחלים שרון– מסמך וורד

לחץ כאן לשאלון למועמד/ת לתפקיד מנהל/ת כללי/ת לרשות ניקוז ונחלים שרוןמסמך PDF

פרסום המשרה בעיתון

הנחיות למילוי השאלון:
1. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
2. על המועמד מוטלת חובה לעדכן פרטים שנמסרו בשאלון אם חל בהם שינוי במהלך הליך האיתור, וכל עוד לא קיבל הודעה על סיום השתתפותו בהליך, או סיום ההליך בכללותו למייל באמצעותו הוגשה המועמדות.
3. נא למלא את השאלון לאחר קריאת תנאי הסף כפי שפורסמו במודעה לעיתונות.
4. את השאלון יש למלא בעברית באמצעות הקלדה בלבד במקומות המיועדים.
5. במידה ומספר השורות בטבלה אינו מספיק בתיאור הניסיון הרלוונטי בסעיפים הרלוונטיים, ניתן להוסיף שורות באופן זהה לטבלה הקיימת.
6. במידה ונתונים חוזרים על עצמם בסעיפים שונים, יש להתייחס לכל סעיף בשאלון בנפרד ולמלא כל סעיף בנפרד. אין להפנות תשובות מסעיף אחד לסעיף אחר (דוגמת "ראה פירוט בסעיף X"). אין להפנות תשובות לקורות החיים (דוגמת "ראה פירוט בקורות החיים").
7. את השאלון יש להגיש בצירוף המסמכים המפורטים בשאלון ובמודעת הדרושים שפורסמה בעיתונות ובאתר רשות הניקוז, בהתאם לתנאים שנקבעו במודעה. הנוסח הקובע הוא הנוסח שפורסם בעיתונות.

למען הסר ספק, הגשת המועמדות לתפקיד מנהל/ת כללי/ת לרשות ניקוז צריכה לכלול:
1. שאלון זה, כשהוא מלא על כל פרטיו, חתום וסרוק.
2. צילום תעודת זהות.
3. צילום תעודות המעידות על השכלה.
4. קורות חיים.
5. כל מסמך אחר המתבקש בשאלון.

אין לערוך שינויים במבנה ונוסח השאלון למעט האמור בסעיף 5 (הוספת שורות).

את טופס השאלון יחד עם המסמכים הנלווים לו, יש ידנית בלבד, במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז מנהל/ת כללי/ת רשות ניקוז ונחלים שרון", ישירות לתיבה המצויה במשרדי רשות ניקוז ונחלים שרון בימים א' עד ה', בין השעות 08:00 עד 15:00 (למעט ביום האחרון להגשה כמפורט להלן) בכתובת: המחלבה, כפר ויתקין לא יאוחר מיום ד' 17/07/2024 עד השעה 12:00.
לשאלות בקשר לאופן ההגשה בלבד, ניתן לפנות בדוא"ל office@rnsharon.org.il

בהצלחה

 

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן