הודעה על הנחת תוכנית הניקוז "נחל קדימה 8-14422"

07/08/2023

הודעה על הנחת תוכנית הניקוז "נחל קדימה 8-14422"

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח- ,1957כי במשרדי רשות הניקוז שרון (להלן – רשות הניקוז) הונחה
תוכנית הניקוז "נחל קדימה 8-14422" (להלן – התוכנית) והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית חינם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של רשות הניקוז www.rnsharon.org.il

התנגדות לתוכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

כתובת רשות הניקוז: רח' המחלבה, כפר ויתקין.

קבצי התכנית:

פרשה טכנית + עדכון לאחר שיפוט – נחל קדימה_compressed

תשריט מצב מאושר HYD-1989-55-02-001

תשריט מצב מוצע HYD-1989-01-55-001-1

הוראות התכנית מפעל ניקוז נחל קדימה

ילקוט הפרסומים-11545

נספח סביבתי למפעל ניקוז נחל קדימה_230115_compressed

פרוטוקול תכנית מפעל ניקוז נחל קדימה מס. 8-14422_דיון שני

נחל קדימה

 

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן