אושרו 7 תכנית של רשות הניקוז לאגן הניקוז נחל חדרה

20/12/2021

אושרו 7 תכנית של רשות הניקוז לאגן הניקוז נחל חדרה

מועצת הניקוז בישיבתה באוגוסט 2021 אישרה 7 תוכניות ניקוז של הרשות, כולן באגן הניקוז של נחל חדרה.

התכנון החל עוד בשנת 2014 והוגש לוועדה המחוזית ב -2015, שם עברו התוכניות דיונים בוועדה ופרסום התנגדויות ואושרו על-ידה ביולי 2021.  באוגוסט עברו התוכניות המאושרות לדיון במועצת הניקוז וכאמור אושרו וכעת ממתינות לחתימת שר החקלאות ופרסום ברשומות.

אישור תכניות מפורטות שעברו את כל ההליכים הינו תנאי ראשוני לקבלת תקציבי ביצוע מתקציב המדינה.

הכנת תכניות והשלמת אישורים בהליך של מפעל ניקוז, משאיר בידי רשות הניקוז תוכניות מגירה מוכנות וזמינות לביצוע. ואפשרות לגשת לקולות הקוראים של משרד החקלאות לצורך תקציבים לביצוע המפעלים.

נציין גם,

  • לרשות הניקוז ישנן, תוכניות אב מאושרות לשלושת אגני הניקוז משנת 2009 והן עודכנו בשנת 2019.
  • רשות הניקוז יזמה תכנון אגני במסלול הועדה לתשתיות לאומיות לאגן הניקוז של נחל חדרה: תת"ל 122
  • לרשות הניקוז יש סקר סיכונים שהוזמן בעזרת האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות.
  • בימים אלו נבחרנו על-ידי משרד החקלאות והאגף לשימור קרקע וניקוז לקדם תכנית סקר סיכונים מקיף במסגרת הערכות המדינה לשינוי האקלים וסכנת השיטפונות.
  • תכניות לנחל תאנים, נחל אברך, נחל טירה ועוד, עברו את כל ההליכים הסטטוטוריים בוועדה המחוזית מרכז ובמועצת הניקוז ואושרו.

בתמונה: העבודות על נחל תאנים

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן