תפיסת העולם שלנו

רשות ניקוז ונחלים שרון פועלת מתוקף שני חוקים. אחד, חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות והשני, חוק מעיינות ונחלים. חיבור זה בין הנדסת הניקוז ושמירה על מתנות הטבע הוא חיבור נכון, טבעי ואמיתי.
הגוף שפועל במסגרת הנדסת הניקוז הוא הגוף שרואה את הסביבה והטבע ומוצא את נקודת האיזון בין צורכי הפיתוח, לאדם ולשמירת הסביבה.

בעידן של פיתוח מתקדם בארצנו הקטנה, לעולם, הפיתוח ידרוס את הסביבה. אנחנו עומדים בצומת דרכים זו ונדרשים לתת מענים שישרתו את הבניה והתשתיות של מדינת ישראל מחד, ומאידך, לשמור על הירוק והסביבה עבורנו ועבור הדורות הבאים. הארץ מופקדת בידינו לעובדה ולשומרה. לא מספיק לעובדה, חובה עלינו גם לשומרה, אנחנו וכל אזרח ותושב, לנו ולבאים אחרינו. זו שליחות שבאה לשזור פניני-חן ויופי למתניה הצרות של המדינה.

"לא עליך המלאכה לגמור, אבל אתה לא בן חורין להיבטל ממנה".
אנחנו הדור שזוכה לראות את תקומת המדינה אחרי אלפיים שנות גלות ואנחנו, זוכים  ליטול חלק בבניינה ובעיצובה של הארץ המובטחת.

בעבר למדנו לשיר "נלבישך שלמת בטון ומלט".
היום הציונות החדשה מבקשת להגן על השטחים הירוקים, דונם פה ודונם שם, כדי שילדנו ונכדינו יראו פרח, עץ וציפור בטבע, בתוך תהליך המדבור האורבני.

נסים אלמון
מנכ"ל רשות הניקוז ונחלים שרון

תודה!

הודעתך נשלחה בהצלחה!

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן